Соопштенија и новости

Реакција по повод усвојување на новиот Предлог-закон за јавното обвинителство од страна на Владата

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара транспарентност во процесот на донесување на новиот Закон за јавното обвинителство, затоа што овој закон е

Граѓанските организации го одбележаа Меѓународниот ден на борбата против корупцијата

По повод одбележување на Меѓународниот ден на борбата против корупцијата, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата, организираше конференција на 12 декември 2018. Конференцијата

Реакција по повод иницијативата за избор на Државна комисија за спречување на корупција

Платформата на граѓански организации за борба против корупција ги потсетува пратениците во Собранието на Република Македонија дека Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот

Реакција на Платформата на граѓански организации за борба против корупција

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата (Платформата) бара воспоставување професионално тело за антикорупција кое ефективно, независно и со висок интегритет ќе иницира и ќе