Соопштенија и новости

Големите инвестициски проекти треба да се спроведуваат во конкурентни и транспарентни постапки

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата изразува загриженост од ниското ниво на транспарентност на процесот со кој Владата на Република Северна Македонија ја

Повик до политичките партии – ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Здруженијата на граѓани ги повикуваат политичките партии кои учествуваат во парламентарните избори да ја поддржат декларацијата за приоритетно донесување на Законот за спречување и заштита