Соопштенија и новости

Антикорупциски месечник бр.3

Ви го преставиме третиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите

Антикорупциски месечник бр.2

Ви го преставиме вториот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите

Антикорупциски месечник бр.1

Со задоволство сакаме да ви го преставиме првиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот

„Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата“ – Институт за човекови права

Институт за човекови права објави „Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата“. Предмет на анализата е следењето на реализацијата на предложените мерки и

Визија за борбата против корупцијата – кои се главните предизвици во 2022 година

По повод меѓународниот ден на борбата против корупцијата, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата денеска ја организираше дискусијата „Визија за борбата против корупцијата