Соопштенија и новости

Антикорупциски месечник бр.7

Ви го преставиме седмиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите

Антикорупциски месечник бр.6

Ви го преставиме шестиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите

Антикорупциски месечник бр.5

Ви го преставиме петиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите

Барање за повлекување на дневниот ред на Седница 112 на Собранието на Република Северна Македонија, закажано на 10 април 2023 година во 11 часот

До: Талат Џафери, Претседател на Собрание на Република Северна Македонија и Пратеници на Собрание на Република Северна Македонија Предмет: Барање за повлекување на дневниот ред на

Антикорупциски месечник бр.4

Ви го преставиме четвртиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите