Истражување и публикации

Судот e главен фактор за бавноста во постапките по предметите од Специјалното јавно обвинителство

Оваа истражувачка сторија е подготвена од новинарот Теофил Блажевски, како дел од активноста „Јакнење на платформата за граѓански организации за борба против корупција” поддржана од Проектот на

ОДГОВОРНО ПОЛИЦИСКО РАБОТЕЊЕ: РИЗИЦИТЕ ОД КОРУПЦИЈА ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Корупцијата претставува особено комплексен социјален, безбедносен, криминолошки, политички и економски феномен којшто произведува закана за функцонирањето на демократијата, правната држава и владеењето на правото. Корупцијата