Истражување и публикации

Здравството и корупцијата

Корупцијата во здравството претставува доста голема и широка тема која опфаќа неколку облици на корупција кои може да се појават во овој сектор. Вообичаено кога

Додека институциите се караат кој да го води орото, квалитетот на нафта се контролира од оние кои ја продаваат

Оваа истражувачка сторија е подготвена од новинарот Давид Илиевски, како дел од активноста „Јакнење на платформата за граѓански организации за борба против корупција” поддржан од

Перцепции, доверба и социјален капитал: Како да се скрши тркалото на корупцијата

Клучен проблем за напредокот на Република Северна Македонија претставува корупцијата. Најчестата дефиниција е дека корупцијата претставува злоупотреба на позицијата за да се исполни приватен интерес.

СТУДИЈА за јавни политики за ефикасноста на антикорупциските институции во прогонот на корупцијата

Организираниот криминал и корупцијата се помеѓу најголемите предизвици со кои се соочуваат модерните општества, а со тоа и казнено-правните системи. Карак­теристично за овој тип криминал