Истражување и публикации

Улогата на Антикорупциска комисија за време на предвремените парламентарни избори во 2020 година

Минатата година беше карактеристична најмногу по пандемијата предизвикана од КОВИД-19 која не ја остави имуна ниту Република Северна Македонија. Оваа криза имаше свое влијание на

Постапки на ДКСК за вработувањата во јавниот сектор: Недогледни постапувања со неизвесен исход

Оваа кратка тематска анализа е придруженa кон периодичните анализи за подобрување на ефикасноста на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Овој Дополнителен извештај