Истражување и публикации

Извештај од мониторингот и истражувањето на јавните набавки поврзани со заштитата на животната средина за детектирање на ризиците од корупција

Институциите на јавниот сектор во Република Северна Македонија се големи потрошувачи на јавни пари. Во 2021 година, овие институции потрошиле преку јавните набавки 11 %

Документ со препораки за поттикнување на спроведувањето „зелени“ јавни набавки и спречување на корупцијата во процесот

Имајќи ја предвид куповната моќ на парите што секоја година се трошат преку јавните набавки за државните институции да купуваат производи, услуги и градежни работи

„Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата“ – Институт за човекови права

Институт за човекови права објави „Анализа на националните документи релевантни во борбата против корупцијата“. Предмет на анализата е следењето на реализацијата на предложените мерки и