Номинација на членови во комисијата за спроведување на избори за членови на Судски совет

Платформата на граѓански организации за борба против корупција и Блупринт групата за реформи во правосудството, Ве известуваaт дека не номинираа предлог член и негов заменик на Комисијата за спроведување на избори за членови на Судскиот совет од редот на судиите, а по основ на распишаниот јавен повик согласно член 14 од Законот за Судски совет […]

Антикорупциски месечник бр.7

Ви го преставиме седмиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите на организациите-членки во изминатиот месец. Во овој број може да ги прочитате публикациите, истражувањата, анализите и извештаите кои што ги објавија членките на тема антикорупција и добро владеење. Исто така […]

Антикорупциски месечник бр.6

Ви го преставиме шестиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите на организациите-членки во изминатиот месец. Во овој број може да ги прочитате публикациите, истражувањата, анализите и извештаите кои што ги објавија членките на тема антикорупција и добро владеење. Исто така […]

Барање за поднесување на оставка на членовите на Судски Совет

До: Судскиот совет на Република Северна Македонија Предмет: Барање за поднесување на оставка на членовите на Судски Совет   Почитувани членови на Судскиот совет на Република Северна Македонија   Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата бара од сите членови на Судскиот совет да поднесат оставки.   Веќе втора недела јавноста сведочи како Судскиот […]

Посебен извештај за седницата на Судскиот совет на РСМ одржана на 04.05.2023 година

Коалицијата „Сите за правично судење“ повторно ја истакнува загриженоста за начинот на работењето на Судскиот совет на РСМ во последните неколку денови. Коалицијата од мониторингот на Судскиот совет забележува континуирано отстапување од Законот за Судскиот совет и стандардите за транспаретно и отчетно работење на оваа институција. Со оглед на алармантната ситуација во која што Судскиот […]

Извештај за 78-ма седница на Советот на јавните обвинители на РСМ одржана на 27.04.2023 година

На 78мата седница на Советот на јавните обвинители, одржана на 27.04.2023 година беше донесена одлука за престанок на функцијата јавен обвинител поради старосна пензија, беше донесена одлука за објавување на оглас за избор на основен јавен обвинител и беше дискутирано за поведението на двајца обвинители кои не се појавувале на работно место, односно за кои […]

Антикорупциски месечник бр.5

Ви го преставиме петиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите на организациите-членки во изминатиот месец. Во овој број може да ги прочитате публикациите, истражувањата, анализите и извештаите кои што ги објавија членките на тема антикорупција и добро владеење. Исто така […]

Барање за повлекување на дневниот ред на Седница 112 на Собранието на Република Северна Македонија, закажано на 10 април 2023 година во 11 часот

До: Талат Џафери, Претседател на Собрание на Република Северна Македонија и Пратеници на Собрание на Република Северна Македонија Предмет: Барање за повлекување на дневниот ред на Седница 112 на Собранието на Република Северна Македонија, закажано на 10 април 2023 година во 11 часот. Почитуван Претседател на Собрание, почитувани Пратеници Платформата на граѓански организации за борба против […]

Антикорупциски месечник бр.4

Ви го преставиме четвртиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата. Во информаторот прикажани се активностите на организациите-членки во изминатиот месец. Во овој број може да ги прочитате публикациите, истражувањата, анализите и извештаите кои што ги објавија членките на тема антикорупција и добро владеење. Исто така […]