Анализа на одлуките на ДКСК за јавни набавки во втората половина на 2020 година

Предмет на анализата се одлуките кои Државната комисија за спречување на корупцијата ги донела по постапувањето во согласност со своите надлежности по предметите во врска со јавните набавки во втората половина од 2020 година.

Јавните набавки се посочени како една од приоритетните хоризонтални области во борбата против корупцијата и судирот на интереси. Според достапните податоци од извештаите на Бирото за јавни набавки и отворените податоци на Електронскиот систем за јавни набавки, во изминатите три години за јавни набавки вкупно се потрошени повеќе од 2,2 милијарди евра што претставува речиси 24 проценти од државниот буџет.

Целата публикација може да ја прочитате тука.