Граѓански организации во борба против корупцијата во време на COVID-19

Во овој сегмент од веб страната ги правиме достапни продуктите и публикациите на организациите членки на Платформата на граѓански организации за борба против корупција поврзани со кризата предизвикана од КОВИД-19.

Брза анализа на превземените и предложените мерки за справување со влијанието на епидемијата на Центар за истражување и креирање политики.

Брза анализа на превземените и предложените мерки за справување со влијанието на епидемијата од родова перспектива на Центар за истражување и креирање политики.

Правен блог, Коалиција „Сите за правично судење“

Краток документ за јавни политики од Центар за граѓански комуникации.

Краток документ за јавни политики од Центар за граѓански комуникации.

Краток документ за јавни политики од Центар за граѓански комуникации.

Анализа на Македонски центар за меѓународна соработка.

Меморандум за јавни политики на Институт за демократија „Социетас Цивилис“- Скопје.

Меморандум за јавни политики на Институт за демократија „Социетас Цивилис“- Скопје.

Препораки, насоки и практики на бизнисите во справувањето  со КОВИД-19 на Конект.

Истражување на CIJ SCOOP

Истражување на CIJ SCOOP

Краток документ за јавни политики и инфографик од Фондација Отворено општество Македонија

Инфографик од Фондација Отворено општество Македонија

Инфографик од Фондација Отворено општество Македонија

Фондација Отворено општество Македонија

Фондација Отворено општество Македонија

Фондација Отворено општество Македонија

Група граѓански организации

Фондација Отворено општество Македонија