Обука за членките на Платформата на тема „Границата помеѓу корупцијата и неформалните институции“

Миша Поповиќ од Платформата на граѓанските организации за борба против корупција во моментов држи обука за членките на Платформата на тема „Границата помеѓу корупцијата и неформалните институции“