Постапките на Владата во време на вонредна состојба од аспект на ризици од корупција

Овој документ има за цел да ги идентификува потенцијалните ризици од корупција и прекршување на принципите на добро управување во три клучни сегменти поврзани со справувањето со пандемијата во Република Северна Македонија: 1) јавните набавки во вонредни услови; 2) донациите за Ковид-19 од граѓаните и компаниите кон јавните институции и 3) државната помош преку мерките за финансиска поддршка за компаниите и граѓаните погодени од пандемијата.

Анализата го опфаќа периодот од прогласувањето на вонредната состојба на територијата на Република Северна Македонија поради пандемијата на вирусот Ковид–19 од Претседателот на државата на 18 март 2020 година заклучно со август 2020 година.

Целата анализа може да ја прочитате тука.