Работилница за Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција

Ивана Јовановска од Транспаренси Интернешнл – Македонија членка на Платформата и Влора Речица од Секретаријатот на Платформата за борба против корупција (ИДСЦС) моментално учествуваат на Работилница за Конвенцијата на Обединетите Нации против корупција.