Утврдување на стратешките приоритети на Платформата

Членките на Платформата на граѓанските организации за борба против корупција активно работат во унапредување на стратегијата на мрежата.