Антикорупциски месечник бр.3

Ви го преставиме третиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата.

Во информаторот прикажани се активностите на организациите-членки во изминатите месеци.

Во третиот број може да ги прочитате публикациите, истражувањата, анализите и извештаите кои што ги објавија членките на тема антикорупција и добро владеење. Исто така може да се информирате за одржаните настани, работилници и работни состаноци како и за медиумските појавувања на дел од членовите на Платформата.

Доколку сакате некоја информација да ја прочитате поопширно кликнете на насловот.

Антикорупцискиот месечник можете да го најдете на следниот линк:

Антикорупцискиот месечник бр. 3