Антикорупциски месечник бр.1

Со задоволство сакаме да ви го преставиме првиот број на Антикорупциски месечник кој преставува информатор на Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата.

Во информаторот прикажани се активностите на организациите-членки во изминатиот месец.

Во првиот број може да ги прочитате публикациите, истражувањата, анализите и извештаите кои што ги објавија членките на тема антикорупција и добро владеење. Исто така може да се информирате за одржаните настани, работилници и работни состаноци како и за медиумските појавувања на дел од членовите на Платформата.

Доколку сакате некоја информација да ја прочитате поопширно кликнете на насловот.

Антикорупцискиот месечник можете да го најдете на следниот линк:

Антикорупциски месечник