Компаративна анализа на организираноста на преговарачката рамка за борба против корупција