Активности

– Развој на Комуникациска стратегија

– Следење на транспарентноста на надлежните институции

– Изработка на методологија за секторски анализи

– Работилница за изработка на план за застапување

– Работилница за изработка на комуникациска стратегија за промоција на проектните активности