Veprimet e Qeverisë gjatë gjendjes së jashtëzakonshme nga aspekti i rreziqeve nga korrupsionit

Ky dokument synon të identifikojë rreziqet e mundshme të korrupsionit dhe shkeljen e parimeve të qeverisjes së mirë në tre segmente kryesore që lidhen me trajtimin e pandemisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut: 1) prokurimi publik në kushte të jashtëzakonshme; 2) donacione për Kovid-19 nga qytetarët dhe kompanitë për institucionet publike dhe 3) ndihma shtetërore përmes masave për mbështetje financiare për kompanitë dhe qytetarët e prekur nga pandemia.

Analiza mbulon periudhën nga shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për shkak të pandemisë së virusit Kovid-19 nga Presidenti i vendit më 18 mars 2020 deri në gusht 2020.

Lexoni analizën këtu.