Соопштенија и новости

Реакција на Платформата на граѓански организации за борба против корупција

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата (Платформата) бара воспоставување професионално тело за антикорупција кое ефективно, независно и со висок интегритет ќе иницира и ќе