Соопштенија и новости

Реакција по повод иницијативата за избор на Државна комисија за спречување на корупција

Платформата на граѓански организации за борба против корупција ги потсетува пратениците во Собранието на Република Македонија дека Државната комисија за спречување на корупцијата (во натамошниот

Реакција на Платформата на граѓански организации за борба против корупција

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата (Платформата) бара воспоставување професионално тело за антикорупција кое ефективно, независно и со висок интегритет ќе иницира и ќе