Соопштенија и новости

Повик до политичките партии – ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Здруженијата на граѓани ги повикуваат политичките партии кои учествуваат во парламентарните избори да ја поддржат декларацијата за приоритетно донесување на Законот за спречување и заштита

Повик за учество на обуки

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата во рамки на проектот „Набљудување на успешноста на работата на Државната комисија за спречување на корупција“, финансиран

„Финализирање на процедурите за избор и именување“ – Реакција на Платформата на граѓански организаци

Платформата на граѓански организации против корупцијата бара финализирање на процедурите за избор и именување на раководство на: Државниот Завод за Ревизија (од декември 2017) , Агенцијата за