Истражување и публикации

Додека институциите се караат кој да го води орото, квалитетот на нафта се контролира од оние кои ја продаваат

Оваа истражувачка сторија е подготвена од новинарот Давид Илиевски, како дел од активноста „Јакнење на платформата за граѓански организации за борба против корупција” поддржан од

Перцепции, доверба и социјален капитал: Како да се скрши тркалото на корупцијата

Клучен проблем за напредокот на Република Северна Македонија претставува корупцијата. Најчестата дефиниција е дека корупцијата претставува злоупотреба на позицијата за да се исполни приватен интерес.

СТУДИЈА за јавни политики за ефикасноста на антикорупциските институции во прогонот на корупцијата

Организираниот криминал и корупцијата се помеѓу најголемите предизвици со кои се соочуваат модерните општества, а со тоа и казнено-правните системи. Карак­теристично за овој тип криминал