Истражување и публикации

Постапки на ДКСК за вработувањата во јавниот сектор: Недогледни постапувања со неизвесен исход

Оваа кратка тематска анализа е придруженa кон периодичните анализи за подобрување на ефикасноста на работата на Државната комисија за спречување на корупцијата. Овој Дополнителен извештај