Соопштенија и новости

Визија за борбата против корупцијата – кои се главните предизвици во 2022 година

По повод меѓународниот ден на борбата против корупцијата, Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата денеска ја организираше дискусијата „Визија за борбата против корупцијата

Големите инвестициски проекти треба да се спроведуваат во конкурентни и транспарентни постапки

Платформата на граѓански организации за борба против корупцијата изразува загриженост од ниското ниво на транспарентност на процесот со кој Владата на Република Северна Македонија ја

Повик до политичките партии – ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Здруженијата на граѓани ги повикуваат политичките партии кои учествуваат во парламентарните избори да ја поддржат декларацијата за приоритетно донесување на Законот за спречување и заштита